Skip to main content
Barkod Numarası

GS1 Barkod Oluşturma

GS1 Barkod Oluşturma ürün satışlarınızda, e-ticaret satışlarınızda, ürün yönetiminizde, ürün stoklarınızda, ürünlerinizin tedarik zinciri ve kargo-ürün gönderilerinizde alınması gereken, ürüne özel olarak düzenlenen numaralar dizinidir. GS1 Barkod Numarasının bir diğer tanımı ise her türlü ticari ürün üzerine konulabilen, o ürün ile ilgili stok, fiyat gibi bilgileri içeren, değişen genişlikte çubuklar biçiminde, elektronik tarayıcıyla ürünü okuyup tanımlayabilen simgelerdir.

 

GS1 Barkod Oluşturma

Markanıza ait ürünlerinizin hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanmasına ve bulunmasına olanak sağlayan GS1 Barkod Sistemi GS1 Türkiye üzerinden başvurularınız yapılmakta olup amacına uygun ve doğru bir şekilde kullanıldığında ürün tedarik zinciri sürecinde verimliliği artırmakta ve üretim süreci maliyetleri azaltmaktadır.

GS1 Barkod Oluşturma, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri giriş ve çıkışı yapılmasına da kolaylık sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, çalışma alanında doğruluk ve hıza ulaşılmasını sağlayarak yapılan işlemlerde verimlilik sağlanmaktadır.

GS1 Barkod Sistemi, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama ve kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaralarının ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, nasıl uygulanacağını, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme ve hizalandırma biçimlerini açıklamaktadır.

GS1 Barkod Numarası Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Barkod Başvuru Formu (Barkodexpress tarafından temin edilmelidir.)

• Noter Onaylı Barkod GS1 Taahhütnamesi (Firmamızdan temin edilmelidir.)
GS1 Sistemi tarafından zorunlu tutulan noterde onaylatılan resmi belgedir. Notere onaylatılan taahhütnamenin asıl nüshası verilecek diğer evraklarla birlikte tarafımıza kargo edilmelidir.

• Firmanıza Ait Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Belgesi)
Firmanızın Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi belgedir. Faaliyet belgeniz e imzalı ya da ıslak imzalı olarak asıl nüshasının tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

• Firma Yıllık Gelir Beyannamesi (Mali Müşaviriniz Tarafından Kaşe/İmzalı Olması Gerekmektedir.)
Barkod başvurusu yapacak firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren belgedir. Son 3 Ay içerisinde kurulan ya da yeni kurulan firmalardan gelir tablosu yerine Firma Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sicil Kaydı) istenir.

• Barkod Numarası Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu
İstenilen Barkod sayısına göre belirlenen ücretin tarafımızca verilecek resmi kurumlara yatırılması gerekmektedir. İlgili Dekont üzerinde kurum tarafından başvurunuza özel düzenlenen başvuru numaranızı ödeme açıklama kısmında belirtmeniz gerekmektedir.

GS1 Barkod Oluşturma Nasıl Yapılır?

GS1 Barkod numarası için başvuru evraklarının (Tarafımızdan İletilmektedir) doldurulması ve tamamlanması ile ilgili Barkod Express uzmanlarımızdan ücretsiz ön bilgi alarak işlemlerinizin doğru ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz 🙂 GS1 Barkod Numarası oluşturmak için buraya tıklayınız…