Skip to main content
GLN Numarası

GLN Numarası Nedir

GLN Numarası Nedir? Küresel Lokasyon Numarası (Global Location Number) kelimelerinin baş harflerinden oluşan GLN, lokasyonların bilgi sistemlerindeki veritabanlarında tutulan tanımlayıcı bilgilerine ulaşmak için erişim anahtarı olarak kullanılır. Bilgi sistemlerinde GS1 GLN’in kullanılması ile veritabanlarında bir yere ilişkin bilgilere (Örneğin: firmanın yasal adresi, posta adresi, teslimat adresi, telefon numarası vb.) erişilir.

GLN Numarası Nedir sorunuza kısaca şu şekilde cevap verebiliriz; GLN Numarası yani bir diğer adı ile “Küresel Lokasyon Numarası”, bir iş ortamındaki ya da kurum içindeki Yasal, Fonksiyonel ya da Fiziksel yerleşim yerlerini belirtir.

 

gln numarasi nedir

Örneğin;

Fonksiyonel Yerleşim Yeri: Organizasyon içindeki bölümler; Satın Alma Departmanı, Muhasebe Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı gibi…

Yasal Yerleşim Yeri: Şirket, Şube, Banka gb…

Fiziksel Yerleşim Yeri: Bir yapı içindeki yer; depo, sevkiyat alanı gb…

13 Basamaklı GS1 GLN’in Yapısı Şöyledir:

GS1 Firma Numarası ve Lokasyon Numarası Kontrol Basamağı

N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12 N13

 

GLN Numarası Nereden Alınır?

Küresel Lokasyon Numaraları için kullanılan GLN numarasının yapısı ticari ürünlerde kullanılan GTIN-13 Numara sistemi ile aynıdır. GS1 Türkiye Küresel Lokasyon Numaraları (GLN), genellikle elektronik ortamda veri değişimi yapan firmalar tarafından elektronik veri değişimi uygulamalarında kullanılır. Ancak, GLN’ler gerek duyulduğunda ticari ürün paketlerinde ya da taşıma birimlerinin üzerinde ürünün alışverişinde yer alan tarafları ya da ürünün yer değiştirmesine ilişkin bilgileri göstermek üzere (Örneğin: ürünün satıcısı, ürünün teslim yeri vb.) barkod olarak basılabilir. GTIN 13 Numarası bir firmanın ticari ürünlerinin tanımlanmasında, GLN Numarası ise bir firmanın lokasyonlarını (konumunun) belirlenmesinde kullanılır. Aynı numara hem GTIN hem de GLN olarak kullanılabilir.

GLN Numarası , Küresel Lokasyon Numarası ihtiyacınız için bizimle iletişime geçebilir danışmanlarımızdan ücretsiz ön bilgi alabilirsiniz 🙂